Formbetong gjuter grunden för ett levande samhälle

Vi är ett byggföretag helt specialiserat på betongarbeten. Tillsammans med våra kunder bygger vi hem, sjukhus, vägar och mycket mer. Som specialist är vi alltid bäst på det vi gör och det vi bygger ska hålla flera generationer framåt.

Tillsammans med våra kunder bygger vi

Fill 1

Infrastruktur

 

Fill 1

Anläggningar

 

Page 1

Fastigheter

 

”Vårt kundlöfte handlar om att vi tar ansvar över hela betongprojektet, att vi är en pålitlig partner för våra kunder och en säker arbetsgivare för våra medarbetare.”

– Stefan Söderström, VD

Vi tar ett helhetsansvar över betongarbetet där kompetens, kvalitet och säkerhet är i centrum för byggprocessen. Det ger lönsamma projekt, lyckade samarbeten och nöjda kunder. Och det har gjort oss till en av marknadens ledande betongspecialister. 

Fyra anledningar att arbeta med Formbetong

Fill 1

Kompetens

Som specialist ser vi till att vara bäst på det vi gör. Vi investerar i våra medarbetare och ser till att de har rätt utbildning.

Fill 1

Kvalitet

Hos oss går kvalitet och hållbarhet hand i hand. Det vi bygger ska tå sig över tid. Det är bra för både kunder och miljön.

Fill 1

Projektstyrning

Vi arbetar efter vår beprövade projektstyrningsmodell och tar ett helhetsansvar. Det gör vårt arbete tryggt och effektivt.

Fill 1

Säkerhet

Inga människor ska skadas på våra arbetsplatser, varken våra eller kundens medarbetare. Vi arbetar aktivt för att nå vår nollvision.

Projektstyrning

I stora byggprojekt är det viktigt att arbetet sker strukturerat. Är det inte ordning och reda på byggarbetsplatsen minskar effektiviteten och risken för olyckor ökar. Därför tar vi ett helhetsgrepp om våra projekt.

Tillsammans med kunden utformar vi projektet så att alla känner trygghet och klarhet mad vad som ska levereras. Vårt arbetet leds av en projektansvarig som arbetar tätt tillsammans med kunden tar fram en övergripande tidsplan, en produktionsplan samt en rullande tidsplan. Under projektets genomförande uppdateras den rullande tidsplanen varje vecka av ansvariga förmän under ledning av den projektansvarige. Vår projektstyrningsmodell skapar effektiv riskhantering, , ökar effektiviteten och ser till att vi kan ligga steget före. På så sätt undviker vi överraskningar och avbrott i produktionen. Den kontinuerliga rapporteringen till kund skapar samsyn, öppenhet och delaktighet.

Säkerhet

All vår personal utbildas i riskhantering och får de arbetsmiljöutbildningar som krävs för att kunna genomföra arbetet säkert och korrekt. Och alla medarbetare tar del av vår säkerhetshandbok. Men det räcker inte med rätt kompetens och utbildningar för att skapa säkra arbetsplatser. Det är minst lika viktigt att regler och rutiner alltid följs.

Tillsammans med kund identifierar vi vid projektets uppstart faror och risker och tar fram en riskbedömning. Vår projektansvarige ansvarar för säkerheten under projektets gång och har till sin hjälp en rad skyddsombud sam dagligen är med ute på arbetsplatsen.

Inom Formbetong har vi en Skyddskommitté som löpande utvärderar och förbättrar vårt säkerhetsarbete. Vårt mål är en kultur där riskmedvetandet sitter i ryggmärgen hos varje anställd och där vi som medarbetare och medmänniskor känner omtanke om varandra. Säkerheten ska vara varje medarbetares främsta prioritet.

kollektivavtal Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal och vår MB-grupp 2017 består av: Fredrik Wahlström och May Heinonen.

utbildning Utbildningar och kurser

Våra yrkesarbetare och våra tjänstemän ska alltid ha den senaste kunskapen inom vårt område. Det gäller både kunskap om produkter och teknik – samt i miljö och säkerhet.

forsakring Försäkring

Vi har allrisk-och ansvarsförsäkring för entreprenad och montage.

egenkontroll Egenkontroll

Vi följer lagens krav och branschens standard för egenkontroll.

Kompetens

På Formbetong har vi fokuserat helhjärtat på vår kärnverksamhet sedan starten 2003. Det har gjort oss till specialister på omfattande betongarbeten som kräver hög teknisk kompetens. Idag vågar vi stolt kalla oss Sveriges ledande betongspecialist.

Som specialist är vår främsta resurs våra medarbetare och vår framgång bygger på deras yrkesskicklighet och engagemang. På Formbetong finns många olika yrkesroller och för oss är varje medarbetare viktig. Från de som arbetar inom produktion till projektledare, affärsansvarig och kontorspersonal. Vi utbildar kontinuerligt vår personal intern och externt för att se till att de alltid har den senaste kunskapen inom sitt ansvarsområde.

Kvalitet

För oss går kvalitet hand i hand med hållbarhet. Att det vi bygger håller hög kvalitet är bra för våra kunder, men det är också bra för samhället och kommande generationer. Vi utforskar ständigt nya tekniker och väljer byggmaterial med omsorg för miljön och byggnadskvaliteten.

Inom Formbetong arbetar vi löpande med att kvalitetssäkra vår produktion och vi jobbar i linje med vår kvalitetspolicy. Sedan starten 2003 har vi inom Formbetong byggt upp en spetskompetens inom betongarbeten som gör att vi kan kvalitetssäkra de mest omfattade och tekniskt svåra betongarbetena. Vi är alltid en engagerad partner och bidrar med vår spetskompetens genom hela byggprocessen.