Låt oss presentera Formbetong-modellen

November 30, 2018

Formbetong-modellens fyra grundpelare är projektstyrning, kompetens, säkerhet och kvalitet. Modellens kärna är ett nära och transparent samarbete med beställaren samt att bygga hållbart med ett framtidsperspektiv.

Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Det är med deras kompetens vi kan leva upp till vårt löfte som marknadens främsta betongspecialist. Vår personal utbildas löpande inom bland annat säkerhet, betongarbete och projektledning. Vår utbildningsplan innefattar alla anställda, den finns alltid tillgänglig online i vår digitalportal.

Vi har i vår verksamhet valt att lägga stort fokus på klimatet, därför har vi de senaste åren lagt extra resurser för att minska vår klimatpåverkan. För oss på formbetong går kvalitet hand i hand med hållbarhet. Det vi bygger ska vara bra för våra kunder men också för samhället och kommande generationer.

Kvalitet är mycket mer än enbart ett mått på hur hållbart det färdiga resultatet är. För oss på Formbetong är hög kvalitet att en projektplan är väl utarbetad och att tidsplanen följs. Hög kvalitet är dessutom att ingen ska skadas på arbetsplatsen, att vi också tar ansvar för vår klimatpåverkan samt håller den utlovade kvalitén på projektet. Det räcker inte med rätt kompetens och utbildning för att skapa säkra arbetsplatser, det är viktigt att säkerhetsregler och rutiner följs. Den dagliga säkerheten på arbetsplatsen övervakas av våra skyddsombud. Deras uppgift är att kontrollera att säkerhetsreglerna efterföljs, att alla har rätt utrustning och att identifiera farliga situationer. Skyddsombuden vidareutbildas flera gånger årligen inom säkerhet och arbetsmiljö. Det gäller såväl våra egna medarbetare som kunders och beställares personal. Säkerheten först, för alla, alltid helt enkelt.

Alla byggprocesser kräver ordning och reda för att kunna ske på ett effektiv och säkert sätt. Men desto större byggprojekt desto större är behovet av tydlig struktur för att arbetet ska kunna bedrivs effektivt och säkert. Vår projektsyrningsmodell säkerställer en hög effektivitet genom att arbetstempot blir jämnare, minskar skaderisken och ser till att vi kan ligga steget före. På så sätt undviks överraskningar och avbrott i produktionen. Den kontinuerliga rapporteringen skapar samsyn, öppenhet och delaktighet.