Formbetong säkrar Götatunneln

September 14, 2018

Formbetong förstärker Götatunneln i Göteborg i samband med bygget av Västlänken. 

Under hösten har bygget av Västlänken gått in i ytterligare ett nytt skede när sträckningen som ska gå ovanpå Götatunneln förbereds. För att Götatunneln ska klara av trycket från Västlänken förstärker Formbetong delar av tunneltaket med ett tjockt lager valvgjuten betong.

— Det är en nödvändig åtgärd. På vissa ställen kommer endast en halvmeter skilja tunnlarna åt, det gör att vi måste bygga på med 80 cm betong för att stärka konstruktionen, säger Stefan Söderström, VD på Formbetong.

Förstärkningen av tunneln är ett tekniskt komplicerat arbete. Vanligtvis sker där här typ av njutningar, kallad valvgjutning, mot en horisontell slät yta. Men Götatunnelns väggar och tak följer den välvda form som sprängningen av tunneln lämnade efter sig. Dessutom är ytan ojämn eftersom väggar och tak inte kläddes med platsgjuten betong utan sprutades med fiberarmerad betong. För att fylla den ojämna välvda ytan används självkompakterande betong som sprutas in mellan taket och en specialkonstruerad valvformad gjutform. När en sektion på 10 meter har förstärkts med betong flyttas formen framåt och så börjar processen om till hela den kritiska ytan är förstärkt.

— Det är ett utmanande arbete som passar Formbetong perfekt. Det är inte många i Norden som klarar av en sådan här gjutning, Säger Dennis Westling, en av Formbetongs arbetsledare i Götatunneln.