Tillsammans med våra kunder förverkligar vi beställarens vision

På Formbetong är vi övertygade om att samarbete leder till lyckade projekt och nöjda beställare. Vi är en engagerad partner som alltid jobbar sida vid sida med våra kunder och bidrar med vår tekniska expertis inom betongområdet.

Att jobba sida vid sida och i nära samarbete med våra kunder är en viktig del av vår projektstyrningsmodell. Tillsammans sätter vi upp gemensamma mål, gemensam budget och gemensam tidsplan. Vi får en ökad kontroll, förbättrar säkerheten och högre effektivitet.

Ett transparant samarbete skapar korta beslutsvägar, smarta lösningar och effektiv riskhantering. En öppen och ärlig dialog bidrar dessutom till ett trevligt arbetsklimat.