Att gjuta i betong på vintern

February 14, 2019

Vad är viktigt att tänka på när man gjuter i betong under vintersäsongen? 

Att gjuta betong på vintern, framför allt i minusgrader, är mer komplicerat än vad man kanske kan tro. Det finns många faktorer och variabler att ta i beaktning och beräkning. För att betongen ska hålla god kvalité måste man vara noggrann i valet av både betong och arbetsmetod. Den kemiska reaktion som betongens hårdnade innebär är mycket temperaturberoende och om betongen blir kall tar härdningen längre tid och betongkvalitén kan bli sämre. Om betongen fryser under det första dygnet får den mycket frysbart vatten och mycket låg draghållfasthet, när vattnet sen expanderar i betongen ”går den sönder” på insidan och tappar permanent upp till ca 80% av sin hållfasthet. För att betongen skall klara den tidiga frysningen behöver den ha uppnått en viss hållfasthet, vilket är ungefär 5 MPa. Kyls betongen av tidigt avstannar hårdnandet och det kan ta betydligt längre tid att komma upp i hållfasthet. Den kemiska reaktionen mellan cement och vatten generera värme, vilket i sig påskyndar reaktionen. Därför är det extra viktigt att ta hand om betongens egen värme under vintern.

När man planerar betongarbete vintertid är väderleken den kanske viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Vilken temperatur, hur kraftig vind och vilken luftfuktighet kommer det att vara när betongen gjuts? Hur långt och med vilket färdmedel ska betongen färdas från fabriken? Planera och kalkylera i förväg och fortsätt att mäta för förutsättningarna kan förändras snabbt och det kan påverka betongens härdning och kvalité i slutänden.

Det finns flera varianter på hur man undviker att den färska betongen kyls av för snabbt efter gjutning innan den härdat ordentligt. Den kanske mest grundläggande biten är förstås betongreceptet, där kan man redan i fabriken påverka betongens egenskaper och justera betongmassans temperatur och härdningstid efter behov. Dessutom kan man genom att täcka betongytan direkt vid gjutningen, bevara betongens egen värmeutveckling. Om kall väderlek inte tillåter detta är det kanske en bättre lösning att täcka in hela arbetsstället, även om det är lite mer resurskrävande. Uppvärmning av formen och/eller betongen är en tredje lösning för att förhindra att betongen kallnar för snabbt. Det är visserligen en mer energikrävande och kostsam lösning, men med de störningar och förseningar man kan undvika genom detta blir det ändå i slutänden billigare än om man måste göra om arbetet för att betongen inte håller tillräckligt god kvalité.

 

— Noggrannhet och erfarenhet är a och o när man gjuter betong på vintern, vi på Formbetong besitter båda de kvalitéerna, säger Stefan Söderström, VD på Formbetong.